รหัสพรรณไม้ 7-31160-002-001                                                        ลักษณะ

 

 

ชื่อพื้นเมือง

 

ชื่อวิทยาศาสตร์

 

 

ชื่อวงศ์

 

ชื่อสามัญ

 

ประโยชน์

 

ไทรทอง

 

ไทรทอง (ภาคกลาง)

 

:  Ficus microcarpa L.f. cv. Golden Leaves

 

MORACEAE

 

Golden Leaves

 

ใช้ตกแต่งสถานที่ และประดับสวน ประดับน้ำตก

 

ช่อดอก

 

ดอก

ใบ

 

ผล

 

เมล็ด

ลำต้น

ลักษณะวิสัย